graphicdesignfestival.nl     lennekeheeren.nl     martijnmaas.nl

For the graphic design festival Breda 2008, Lenneke Heeren and Martijn Maas each were selected to contribute to a poster project. They decided to join forces and made a project out of it.

The Spamflet project:

Spammers are often considered as the lowest of scum who unwillingly invade someone's privacy with nasty and disgusting messages. Spam messages are considered annoying or just plain evil. Nevertheless spammers keep on sending spam messages…..

Of course mail servers are also aware of this. Most mail servers have installed some kind of protection to filter out the spam messages before they reach their loyal costumers. But these measures couldn't discourage the spammers. They started to think of ways to avoid being rejected by the mailservers filter. In stead of using very explicit words they use metaphors to get the message across.

Some of there metaphors and hidden messages are really quite clever and creative. Some of the sentences are hilarious and every now and then a spam message is very poetic and beautiful.

Heeren and Maas decided to make typographical posters about these spam messages. They used grammatical rules to give the different words a visual identity. For instance a 'noun' got a different graphic 'code' then a 'verb'. Next to this the also distinguished words that would refer to a man (or the male reproduction organ) to a word that would refer to a woman (or the hotspots of the female body). Complicated? Look at the spamflets and you will understand.

Two posters were selected for their contribution to the Graphic Design festival. By exposing the posters the private spam messages were made public. Next to those two, they also made a bunch other posters for the series and planning to make one every now and then. Curious? Sign up and receive the new spamflet. Because receiving spam can be so much fun!Lenneke Heeren en Martijn Maas waren beiden geselecteerd om een bijdrage te leveren aan het Grafisch ontwerp festival Breda 2008. Ze besloten om hun krachten te bundelen en koppelde er een volledig project aan.

Het Spamflet project:

Spammers worden vaak beschouwd als de onderkruipsels van onze samenleving die ongevraagd privacyrechten schenden met vervelende en ronduit smerige berichten. Spam berichten worden als vervelend gezien en ronduit slecht. Desalniettemin gaan spammers gewoon door met het versturen van spam berichten.

Natuurlijk zijn mailservers zich hier ook van bewust. De meeste mailservers hebben een soort van bescherming geïnstalleerd zodat spam berichten worden uitgefilterd voordat ze hun trouwe klanten bereiken. Maar deze maatregelen hebben de spammers niet kunnen ontmoedigen. Ze begonnen manieren te verzinnen om te voorkomen dat hun berichten niet door de filter heen zou komen. In plaats van erg expliciete woorden, gebruiken spammers metaforen om hun bericht te versturen.

Soms zijn deze metaforen en geheime boodschappen eigenlijk best wel slim en creatief gevonden. Sommige zinnen zijn hilarisch en zo nu en dan zit er een bericht bij dat erg poetisch en prachtig is.

Heeren en Maas besloten om typografische posters te maken van deze spam berichten. Ze gebruikten grammaticale regels om verschillende woorden, verschillende visuele identiteiten te geven. Zo kreeg bijvoorbeeld een zelfstandig naamwoord een andere grafische 'code' dan een werkwoord. Hiernaast maakten ze ook nog onderscheid tussen woorden die slaan op een man (of het mannelijke voortplantingsorgaan) en woorden die slaan op een vrouw (of de hotspots op het vrouwelijk lichaam). Ingewikkeld? Kijk maar naar de spamflets en dan zul je het vast begrijpen.

Twee posters uit de serie zijn geselecteerd voor hun bijdrage aan het Grafisch ontwerp festival Breda. Door de posters tentoon te stellen zijn de privé spam berichten onderdeel geworden van het publieke domein. Naast deze twee spamflets hebben ze ook nog een hele serie andere spamflets en zijn ze van plan of er zo nu en dan meer te maken. Benieuwd? Schrijf je in en ontvang de nieuwste spamflet. Omdat spam ontvangen echt heel leuk kan zijn!